Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jazyk C# - tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BI-CS3 KZ 4 3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student se seznámí s aktuálními technologiemi tvorby web aplikací na platformě .NET. Získá ucelený přehled možností vývoje na této platformě. Naučí se též vytvářet WebAPI a jejich používání klientskými programy.

Požadavky:

Předpokládá se znalost programování v jazyce C# na úrovni předmětu BI-CS1. Znalost práce s daty na úrovni BI-CS2je výhodou, není však nezbytná.

Osnova přednášek:

- Úvod - technologie a standardy webových aplikací

- „Klasický“ ASP.NET (WebForms)

Návrh WebFormu, oddělení HTML struktur a kódu

Vytvoření stránky s použitím WebFormu a WebControls

Průběh zpracování stránky

Objektová reprezentace stránky a WebControls

Základní WebControls, vlastnosti, metody a události

ViewState

Validace vstupu

Objekty Application, Session; práce se stavy; Caching

- MVC ASP.NET

Principy MVC architektury

Struktura MVC ASP.NET aplikace

Routing (definice routes)

Jazyk RAZOR pro tvorbu dynamických stránek (views)

Tvorba controllers (řídícího kódu)

Vytváření models (bussines logika aplikace)

Přístup k databázím pomocí ADO.NET i Entity Framework

Předávání dat mezi komponentami MVC - ViewData, ViewBag a TempData

Použití Helpers pro tvorbu views

Definice a použití layout (struktura stránek)

Partial views - definování a používání insertovatelných částí view

Model binders - mapování elementů view a vlastností modelu

Validace dat - deklarace validací v modelu a views

- Web API

Principy REST technologie

Struktura WebAPI aplikace

Tvorba WebAPI aplikace (serverová část)

Klient ve formě webové stránky (s JavaScriptem)

Klient jako windows aplikace

Informace o SPA (Single Page Applications), spolupráce s JavaScript frameworky

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Předmět je vyučován blokově ve zkouškovém období.

Informace o předmětu a výukové mat. naleznete nahttps://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-CS3

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-CS3
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5073306.html