Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování produkčních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U77C9903 KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

V předmětu je student seznámen s cílem předmětu, který se soustřeďuje na systematický růst produktivity podniku, dosahovaný prostřednictvím racionálních organizačních struktur. Předmět se zaměřuje na odstraňování všech druhů plýtvání již od fází vývoje a definování procesů. Je hledáním a prověřováním různých možností, jak dosáhnout potřeb zákazníka při menší časové náročnosti, nižších materiálových požadavcích a celkově úsporných kapitálových nákladech. Předmět využívá modelování k implementacím principů štíhlého myšlení do procesů realizace produktu, čímž dosahuje konkurenční výhody.

Požadavky:

Zpracování semestrální práce, písemná a ústní zkouška z následujících témat:

1. FMA (Failure Mode and Effect Analysis)

2. TRIZ

3. Toyota Production System

4. LEAN Manufacturing

5. Six Sigma

6. FPY (First Pass Yield)

7. KAIZEN

8. OEE (Overal Equipment Effectiveness)

9. SMED (Single-Minute Exchange of Dies)

10. TPM (Total Productive Maintenance)

11. Kanban

12. 5S

13. Cause-and-Effect

Osnova přednášek:

(1) Cíl předmětu, procesní řízení, současné trendy vývoje

(2) Podnikatelský přístup k produktivitě, metodologické základy moderní organizace výroby

(3) Prostorové a časové uspořádání výrobních procesů

(4) Normativní základna a organizace výrobního systému v intencích New-REFA

(5) Lhůtové rozvrhování modelů strojírenského výrobního procesu

(6) Progresivní metody operativního řízení výrobních procesů

(7) Organizace procesů i pracovní doby, dělba a kooperace práce

(8) Organizace a řízení přípravy výroby

(9) Organizace a řízení obslužných a dodavatelských procesů výroby

(10) Organizace mikro i makro logistických procesů

(11) Studie proveditelnosti organizace strojírenského výrobního procesu

(12) Projekty zdokonalování výrobních organizačních struktur

(13) Kvalita organizace strojírenské výroby.

Osnova cvičení:

(1) Výpočty výrobní kapacity

(2) Výpočty postupného a souběžného workflow

(3) Výpočty kombinovaného workflow

(4) Chronometráž a snímek pracovního dne, aplikace

(5) Aplikace různých mzdových forem ve výrobě

(6) Výpočty a rozbory produktivity práce

(7) Metoda momentového pozorování

(8) Metody pro určení normativní spotřeby času

(9) Metody pohybových studií pracovních postupů

(10) Normativy pohybů MTM, REFA

(11) Sankeyův diagram a trojúhelníková metoda

(12) Metoda CRAFT a grafická metoda vztahů

(13) Metody vícestranného zonálního výběrového pozorování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat moderní kvantitativní metody pro získání vysoce produktivních organizačních struktur progresivní výroby. Studenti se dále zdokonalí v systémové analýze a řešeních otevřených organizačních systémů, jež se skládají ze samostatných, proaktivně se vyvíjejících prvků - fraktálů, jejichž struktura se opakuje a které sledují společný cíl.

Studijní materiály:

(1) Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

(2) Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.

(3) Meredith, J.R., Shafer, S.M.: Operations Management, 5th Edition International Student Version,

2013, ISBN: 978-1-118-37979-0.

Poznámka:
Další informace:
http://www.rep.fs.cvut.cz/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4992906.html