Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nové trendy v personalistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9917 Z,ZK 6 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět umožňuje studentům poznat nové trendy v řízení a vedení lidí v organizacích.

Požadavky:

Zápočet: prezentace (min. 5 bodů, max. 10 bodů)

Zkouška: test (min. 10 bodů, max. 20 bodů)

Osnova přednášek:

1. Strategické řízení lidských zdrojů

2. Současné přístupy k zaměstnávání lidí

3. Modely poskytování personálních služeb

4. Personální marketing

5. Pohoda zaměstnanců

6. Motivace, oddanost a angažovanost zaměstnanců

7. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

8. Společenská odpovědnost organizací

9. Etické řízení lidských zdrojů

10. Diversity management

11. Performance management

12. Knowledge management

13. Talent management

14. Competency-based management

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Prezentace

3. Prezentace

4. Prezentace

5. Prezentace

6. Prezentace

7. Prezentace

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se strategického řízení lidských zdrojů, současných přístupů k zaměstnávání lidí, poskytování personálních služeb, personálního marketingu, pohody zaměstnanců, motivace, oddanosti a angažovanosti zaměstnanců, mezinárodního řízení lidských zdrojů, společenské odpovědnosti organizací, etického řízení lidských zdrojů, diversity managementu, performance managementu, knowledge managementu, talent managementu nebo competency-based managementu.

Studijní materiály:

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990806.html