Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v Pascalu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PVP Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem Pascal.

Požadavky:

Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.

Osnova přednášek:

1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus

2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů

3. Struktura programu

4. Proměnné a neobjektové datové typy

5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace

6. Procedury a funkce

7. Ukazatele, spojové seznamy

8. Modulární stavba programu, objektové typy

Osnova cvičení:

1. První program

2. Algoritmus

3. Použití vestavěných datových typů

4. Složitější programy

5. Neobjektové datové typy

6. Příkazy

7. Vstupní a výstupní operace

8. Procedury a funkce

9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu

10. Objektové typy v Turbo Pascalu a v Delphi

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk Pascal.

Schopnosti:

Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka Pascal.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Úvod do programování. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04278-6.

Doporučená literatura:

[2] Satrapa, P.: Pascal pro zelenáče. Neocortex, Praha 2000. ISBN 80-86330-03-6.

[3] Písek, S.: Začínáme programovat v Delphi. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9008-4.

[4] Cantú, M.: Myslíme v jazyku Delphi 6. Díl 1, 2. Praha, Grada Publishing 2002. ISBN 80-247-0334-3 (1. díl), 80-247-0335-1 (2.díl).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4833306.html