Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Economic and Financial Modeling

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16S2EFM Z 3 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

The course teaches students the design and use of numerical models to solve various problems of corporate economics and finance under uncertainty. It is organized in seminar form in the PC lab and focuses on the solving of case studies and correct interpretation of model results. Methods include sensitivity analyses, numerical optimalization and statistical simulations.

Požadavky:

BSc-level course in Statistics, practical skills in the use of MS Excel

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Numerical Models and their Comparison with Analytical Models

Types of Models and Routine Problem Characteristics

Approximation Errors, Model Risks and Good Practice in Modelling

Software Applications and Specifics, Pseudorandom Number Generation and Transformation in Simulations

Case Studies (Model Design, Solution and Discussion)

- Credit Risk Management

- Market Risk Management, Value at Risk

- Project Cash Flow Risk Analyses

- Real Options

- Economic Optimization of Corporate Processes

Cíle studia:

By the end of the course, students will be able to design and interpret various types of models to support managerial decision-making.

Studijní materiály:

Mandatory:

Bierman, H., Smidt, S. Advanced Capital Budgeting: Refinements in the Economic Analysis of Investment Projects. New York: Routledge, 2007. ISBN 978-0-3244-0748-8

Mun, J. Modeling Risk. Hoboken: John Wiley, 2006. ISBN 978-0-471-78900-0

Charnes, J. Financial Modeling with Oracle Crystal Ball and Excel. 2nd ed. Hoboken: John Wiley, 2012. ISBN 978-0-471-77972-8

Supplementary:

Mun, J. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Hoboken: John Wiley, 2012. ISBN 978-1-1183-9743-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4805506.html