Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Introduction to European Economic History

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-EHD Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu BIE-EHD je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu BIE-EPR
Zápis předmětu BIE-EHD musí předcházet zapisu předmětu BIE-EPR v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The course introduces a selection of themes from European economic history. It gives the student basic knowledge about forming of the global economy through the description of the key historical periods. As European countries have been dominant actors in this process it focuses predominantly on their roles in economic history. From the large economic area of the Roman Empire to the fragmentation of the Middle Ages, from the destruction of WWII to the current affairs, the development of modern financial institutions is deciphered. The course does not cover the detailed economic history of particular European countries but rather the impact of trade and the role of particular events, institutions and organizations in history. Class meetings will consist of a mixture of lectures and discussions.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Introduction to the course, its administration and assignments, World before global economy - local and regional markets and specialization

2. The origins of capitalist society

3. From European Mercantilism to Liberalism

4. European Colonization in Early Modern Period

5. Agricultural and Industrial Revolution in Europe

6. The Origins of the Global Economy ? World after Napoleonic Wars and Pax Britannica

7. Globalization, its Origins and the First Wave

8. World War I and the End of the First Wave of Globalization

9. Rebuilding the World Economy ? World Economy before and After World War II the Origin of World Financial Institutions ? Bretton-Woods System (WBI, GATT)

10. Pax Americana ? Second Wave of Globalization, Decolonization and the Third World Economies

11. European Economic Renaissance and Integration in 1950s and 1960s, World before and after Oil Crises of 1973 and 1979 ? the end of Golden Standard

12. Eastern Bloc countries before and after fall of communism, The end of history, or is it not? Review

13. Presentations, Test

Osnova cvičení:
Cíle studia:

The course introduces a selection of themes from European economic history. It gives the student basic knowledge about forming of the global economy through the description of the key periods in history. As European countries have been dominant actors in this process it focuses predominantly on their roles in economic history. From the large economic area of the Roman Empire to the fragmentation of the Middle Ages, from the destruction of WWII to the current affairs, the development of modern financial institutions is deciphered. The course does not cover the detailed economic history of particular European countries but rather the impact of trade and the role of particular events, institutions and organizations in history. Class meetings will consist of a mixture of lectures and discussions.

Studijní materiály:

Evan, T., Chapters of European Economic History, Praha 2014.

Readings available for every week.

Maps, videos and other resources.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-EHD

Subject is no scheduled. A teacher will contact you before the semester will start.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-EHD
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4730006.html