Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Anglický jazyk B1-2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B04B12 Z 0 2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Week 1 Introduction, General Information

Revision: text CTU from the winter semester

G - Forms Expressing Future

Week 2 E - commerce

G - 1st and 2nd conditional with modals

HW: Advantages and Disadvantages of E-commerce

Revision: mathematical expressions

Week 3 Shapes of the World

G - Passive in all tenses

Week 4 Green IT

G - Verbs with suffix -ise /-ize

HW: Technical Process Description (passive voice)

Week 5 Revision for the Midterm Test

G - Present Perf. Continuous

Week 6 Midterm Test (35-45 min)

Midterm Test Correction

Week 7 Waste Recycling Plant

G - Phrasal verbs with on and off (they are included in TW7)

G - Reported speech + Sequence of tenses

Week 8 Writing a C.V. - requirements, Cover Letter (teacher's own materials)

G - Reported speech + Sequence of tenses (continued)

HW: Cover Letter and CV

Week 9 Geothermal Energy

G - Relative Clauses defining and non-defining

Week 10 Telecommunications

G - Modals and Adverbs, Expressing probability,

possibility and necessity

Week 11 G - Remaining exercises from the grammar packet

Deadline for Cover Letter and CV

Week 12 Final Term Test (90 min)

Week 13 Final Test Checking, Credits

Week 14 Reserve Class

___________________________________________________

***NOTE: Teachers are invited to supplement or omit any exercises and assignments according to their group level.

Requirements for „zápočet“:A student is due to write two tests and get 65% of total points at minimum for each. A student is supposed to work actively during classes and work independently on home assignments.

Requirements will be specified by each teacher during the first class of the term.

Osnova cvičení:

Broadening the basic knowledge of general English; mastering basic specialised language; focusing on text analysis and vocabulary expansion; understanding spoken English.

Cíle studia:

Druhá část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Studijní materiály:

[1] soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.fel.cvut.cz

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Další informace:
https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04B12/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4687506.html