Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programming in shell 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-PS2 Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students get a general overview of scripting languages, introduction into syntax, semantics, programming style, data structures, pros and cons. In addition, they gain a deeper insight into Bourne Again shell and some other particular scripting languages and will get practical experience with shell script programming.

Note to Erasmus students:

We are ready do adapt the lectures to provide even very basic Bourne shell usage. Depending on actual knowledge of the students, orientation in user filesystem tools (cp, ln, mkdir, rm...) and useful basic data filtering tools (cut, tr, sort, uniq...) can be provided. The advantage of this module is that we do not stop at this point - we will show you also a selection of advanced scripting techniques used in practice.

Požadavky:

Student should have some user experience with shell usage as well as basic orientation in operating systems' principles and the formal description of languages.

Osnova přednášek:

1. Introduction: compiler/interpreter. Common UNIX shells

2. Bourne Again: Invocation, common control constructions

3. Bourne Again: Variables and redirection, getopts

4. Common UNIX utilities: RE, grep

5. Common UNIX utilities: sed

6. Common UNIX utilities: awk/nawk

7. How to write a complex shell script

8. Perl: basics.

9. Perl.

10. Perl.

11. Perl.

12. Perl.

13. Perl.

Osnova cvičení:

1. Shell.

2. Shell.

3. Shell.

4. Regular expressions.

5. grep.

6. sed.

7. awk.

8. Assessment task consultation.

9. Perl.

10. Perl.

11. Perl.

12. Perl.

13. Assessment task presentation.

Cíle studia:

Students are likely to encounter several scripting languages in their professional career. In this course, presentation of the shell as a programming language, started in elementary UNIX module, is completed.

Students get an overview of some common scripting languages and learn some of them in detail.

Studijní materiály:

- http://www.gnu.org/doc/doc.html

- Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

- http://perldoc.perl.org/

- Christiansen, T., Foy, B.D., Wall, L. , Orwant, J.: Programming Perl, O'Reilly 2012, 1184 pp., ISBN 978-0596004927.

- Aho, A.V., Ullman, J.D.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, Prentice Hall 1972-3, 542 pp., ISBN: 978-0139145568.

- Scott, M. L.: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann, 2005. 912 pp. ISBN 978-0-12-633951-2.

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/BIE-PS2/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BIE-PS2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4672806.html