Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v shellu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PS2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Absolvováním předmětu student získá obecný přehled o dostupných jazycích používaných pro skriptování a získá praktickou znalost použití shellu a vybraných dalších jazyků a jejich programovacích prostředků a datových struktur pro řešení praktických úkolů.

Požadavky:

Základní znalosti používání Bourne shellu, znalosti pojmů a principů operačních systémů a formálního popisu jazyků a překladů.

Osnova přednášek:

1. Bourne Again Shell (bash)

2. Stream Editor (sed)

3. Aho-Weingerger-Kernighan (awk)

4. Perl

5. Typické problémy při psaní kompexního skriptu

6. Překladač-Interpreter, formální překlady

Osnova cvičení:

1. bash

2. sed

3. awk

4. perl

5. semestrální práce

Cíle studia:

Student se ve svém profesionálním životě zaručeně setká s použitím několika skriptovacích jazyků. Předmět dokončuje představení shellu jako programovacího jazyka ze základního kurzu shellového programování. Dále předmět poskytuje přehled o vybraných základních skriptovacích jazycích a umožňuje získat aktivní znalost programování v některých z nich. Získané znalosti umožní absolventovi kvalifikovaně volit jazyk nejvhodnější k řešení konkrétního problému na základě programovacích konstruktů a datových struktur, dostupných v představených skriptovacích jazycích.

Studijní materiály:

- http://www.gnu.org/doc/doc.html

- Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

- http://perldoc.perl.org/

- Christiansen, T., Foy, B.D., Wall, L. , Orwant, J.: Programming Perl, O'Reilly 2012, 1184 pp., ISBN 978-0596004927.

- Aho, A.V., Ullman, J.D.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, Prentice Hall 1972-3, 542 pp., ISBN: 978-0139145568.

- Scott, M. L.: Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann, 2005. 912 pp. ISBN 978-0-12-633951-2.

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-PS2/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PS2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4672506.html