Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Semantický web

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-SWE.16 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí se standardy používanými pro zpracování a sdílení znalostí hlavně v prostředí webu. Osvojí si návrh a používání znalostního modelu, vytváření datové reprezentace znalostí i praktické aspekty jako publikování, sdílení, výměna a získávání znalostí na webu. Předmět je založen na myšlence sémantického webu včetně standardů a technologií (RDF, RDFS, OWL) a formálních modelů. Získané znalosti budou studenti schopni použít při řešení konkrétních problémů.

Požadavky:

Základní znalosti z algoritmizace, matematické logiky, webových a databázových technologií a algebry.

Osnova přednášek:

1. Sémantický web - motivace, potřeby, problémy, příklady.

2. XML a URI.

3. Datový model RDF.

4. RDF Schema.

5. OWL - syntax a intuice.

6. SPARQL - syntax a intuice.

7. Formální sémantika jazyků RDF a RDFS.

8. Formální sémantika jazyka OWL a odvozování.

9. Sémantika SPARQL.

10. Základy deskripční logiky (DL) a výpočetní složitost deduktivních úloh v DL.

11. Slabé deskripční logiky (efektivnost versus expresivita).

12. Deskripční logiky s konkrétními doménami.

13. Extrakce a anotace webovských zdrojů, GRDDL, modely uživatele.

Osnova cvičení:

1. Seznámení s konkrétními vizema sémantického webu, organizační věci, zadání: vypracovat esej o vlastní vizi sémantického webu.

2. XML, XML Schema, URI.

3. RDF, odevdání eseje o vizi sémantického webu.

4. RDF Schema a jednoduché ontologie, seznámení s esejema o vizi sémantického webu, diskuze, návrhy projektů a týmů.

5. Příklady ontologií, seznámení s prostředím Protege, výběr projektů a tvorba týmů.

6. Tvorba ontologií pomocí standardního nástroje.

7. Dotazování nad RDF daty SPARQL.

8. Konzultace k zadané úloze I.

9. Konzultace k zadané úloze II.

10. Extrakční nástroj - příklad.

11. Anotace webovských zdrojů na příkladech.

12. Mapování ontologií.

13. Odevzdávání a prezentace projektů I.

14. Odevzdávání a prezentace projektů II.

Cíle studia:

Předmět je úvodem do metod a modelů na podporu automatického zpracování a sdílení informace na webu podle obsahu a významu. Zaměřen je na formální modely reprezentace znalostí (RDF, RDFS, OWL), jejich teoretické aspekty (struktury a splňování, deskripční logiky, vztah k pravidlovým systémům) i na praktické aspekty (např. crawlování a anotace webovských zdroju, modely uživatele, mapování ontologií a dotazování)

Studijní materiály:

Článek ve Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantick%C3%BD_web obsahuje dále vedoucí linky a je taky úvodem k přednášce.

České překlady dokumentů W3C.

http://www.w3.org/2005/11/Translations/Lists/ListLang-cs.html

Hitzler, P., Krötzsch, M., Rudolph, S. ''Foundations of Semantic Web Technologies''. Chapman & Hall/CRC, 2009. ISBN 142009050X.

The Wikipedia paper http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web contains many links and serves as good introduction.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2250

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2250
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4652606.html