Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16UEK Z,ZK 4 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními mikro a makroekonomickými modely.

Požadavky:

Zápočet student získává na základě dosažení 50 % bodů z průběžného testu během a na konci výukové části semestru. Zkouška se uděluje na základě alespoň 50 % bodů ze zkouškového testu ve zkouškovém období.

Osnova přednášek:

Vzácnost, klesající výnosy.

Užitek, náklady.

Poptávka a nabídka, elasticita.

Tržní struktury.

Trh práce a kapitálu.

Tržní selhání.

Výstup české ekonomiky.

Cenová hladina české ekonomiky.

Zaměstnanost a nezaměstnanost v české ekonomice.

Finanční trh české ekonomiky.

Zahraniční vztahy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi a charakteristikou makroekonomického prostředí české ekonomiky.

Studijní materiály:

Hořejší, B., Soukupová, J., Macáková, L., Soukup J.: Mikroekonomie, 5. aktualizované vydání, 2011.

Soukup, J., Pošta, V., Neset, P., Pavelka, T.: Makroekonomie. 2011.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4527306.html