Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Veřejná správa a regionální rozvoj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16VSR ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět je zaměřen na vývoj, dnešní pojetí, druhy a hierarchické úrovně veřejné správy v Česku a v mezinárodním srovnání, fungování státu, dělbu moci, instituce veřejné správy a politiku.

1. Organizační záležitosti, motivační přednáška, definice a pojetí veřejné správy, legislativa

2. Vývoj a historický přehled veřejné správy v Evropě (hlavní systémy) a v Česku

3. Správní věda a její vývoj, správní právo, ústavní základy a právní regulace veřejné správy

4. Stát a společnost, dělba moci ve státě, instituce veřejné správy, soudy a soudní kontrola veřejné správy, region, regionalizace veřejné správy v Česku a EU

5. Státní správa, hierarchické úrovně státní správy, cíle a úkoly, rozhodovací procesy, práva a povinnosti, personální základ veřejné správy, veřejná služba, zákon o státní službě

6. Samospráva v Česku, volené orgány, zastupitelská demokracie, region, regionalizace z hlediska veřejné správy a EU, místní správa,

7. Financování veřejné správy, veřejná služba, ukazatele a hodnocení kvality a efektivity

8. Rozhodovací procesy ve veřejné správě, kontrola veřejné správy, správní řád, princip transparentnosti a diskrétnosti, problematika korupce

9. Politologie, politika, systém politických stran, volby, průzkumy veřejného mínění, trendy v Česku a v Evropě

10. Správa hlavního města Prahy

11. Veřejná správa ve státech Evropy, Evropský správní prostor, principy a vliv na veřejnou správu v ČR, reformní procesy

12. Veřejná správa v USA, Velké Británii a dalších státech světa

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni

- rozumět podstatě fungování demokratického státu, politiky a veřejné správy, budou znát principy a činnosti moderní veřejné správy

- umět kriticky zhodnotit místní, regionální, národní i nadnárodní instituce a fungování veřejné správy

- srovnat různé typy fungování veřejné správy v EU a ve světě

- porozumět probíhajícím reformním procesům a úkolům stojícím před veřejnou správou v Česku

- využívat získané poznatky ve výzkumné práci

- implementovat poznatky i z dalších částí studia do kontextu fungování městské veřejné správy a politiky

Studijní materiály:

POMAHAČ, R. Základy teorie veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 267 s. ISBN 978-80-7380-330-8

POMAHAČ, R. a kol. Veřejná správa. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 335 s. ISBN 978-80-7400-447-6

WOKOUN, R.; MATES, P.; KADEŘAPKOVÁ, J. a kol. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9

NOVÁK, M.; LEBEDA, T. a kol. Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 488 s. ISBN 80-86473-88-0

EPSTEIN, R. A. Právo, ekonomie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 288 s. ISBN 978-80-7357-529-8

JANÁK J., HLEDÍKOVÁ, Z., DOBEŠ J. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha: Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1

Poznámka:
Další informace:
-
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4495206.html