Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Cybernetics and Artificial Intelligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE5B33KUI Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B3B33KUI (vztah je symetrický)
Předmět BE5B33KUI může při kontrole studijních plánů nahradit předmět B3B33KUI
Předmět BE5B33KUI může při kontrole studijních plánů nahradit předmět AE3B33KUI
Předmět BE5B33KUI může při kontrole studijních plánů nahradit předmět A3B33KUI
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE3B33KUI (vztah je symetrický)
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A3B33KUI (vztah je symetrický)
Podmínkou zápisu na předmět BE5B33KUI je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět B3B33KUI (vztah je symetrický)
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět A3B33KUI (vztah je symetrický)
Předmět BE5B33KUI nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět AE3B33KUI (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

The course introduces the students into the field of artificial intelligence and gives the necessary basis for designing machine control algorithms. It advances the knowledge of state space search algorithms by including uncertainty in state transition. Students are introduced into reinforcement learning for solving problems when the state transitions are unknown, which also connects the artificial intelligence and cybernetics fields. Bayesian decision task introduces supervised learning. Learning from data is demonstrated on a linear classifier. Students practice the algoritms in computer labs.

Požadavky:

Basic knowledge of linear algebra and programming is assumed. Experience in Python and basics of probability is an advantage.

Osnova přednášek:

What is artificial intelligence and what cybernetics.

Solving problems by search. State space.

Informed search, heuristics.

Games, adversarial search.

Making sequential decisions, Markov decision process.

Reinforcement learning.

Bayesian decision task.

Paramater estimation for probablistic models. Maximum likelihood.

Learning from examples. Linear classifier.

Empirical evaluation of classifiers ROC curves.

Unsupervised learning, clustering.

Osnova cvičení:

Computer lab organization.

Search.

Informed search and heuristics.

Sequential decision problems.

Reinforcement learning.

Pattern Recognition.

Cíle studia:

The course introduces the students into the field of artificial intelligence and gives the necessary basis for designing machine control algorithms. It advances the knowledge of state space search algorithms by including uncertainty in state transition. Students are introduced into reinforcement learning for solving problems when the state transitions are unknown, which also connects the artificial intelligence and cybernetics fields. Bayesian decision task introduces supervised learning. Learning from data is demonstrated on a linear classifier. Students practice the algoritms in computer labs.

Studijní materiály:

Stuart J. Russel and Peter Norvig. Artificial Intelligence, a Modern Approach, 3rd edition, 2010

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33kui/start

Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33kui/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4358106.html