Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Electrical Engineering and Computer Science (EECS)

Studijní obor: Před zařazením do oboru
Studijní program: Electrical Engineering and Computer Science Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BEECSBAP Bachelor Thesis V této skupině musíte získat 20 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
20
BEECSP Compulsory subjetcs of the programme V této skupině musíte získat 102 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 18 předmětů
102
Minimální počet kreditů 122
Povinně volitelné předměty
BEECSPV Compulsory subjetcs of the branch V této skupině musíte získat alespoň 39 kreditů (maximálně 81)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
39
Minimální počet kreditů 39
Volitelné předměty
BEECSVOL Elective special subjects
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 161
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 19
Celkový počet kreditů 180
Elective special subjects [BEECSVOL]

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.\\

Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30009845.html