Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Power Engineering 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE5B15EN1 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The course informs students about basic principles and topologies of electrical transmission and distribution systems. There are explained key system elements and their parameters, steady, transient and failure phenomena, main rules for dimensioning and protecting.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Electrical power system

2.Overhead power lines parameters

3.Cable power lines and transformers parameters

4.Voltage drops and steady states

5.Short-circuits in ES

6.Ground fault in distribution systems

7.Power transmission stability

8.Electrical protections for generators and transformers

9.Electrical protections for power lines, protecting in LV systems

10.Electrical substations

11.Grounding and dimensioning

12.Frequency and voltage control in ES

13.Auxiliary and system services

14.Reserve

Osnova cvičení:

1.Electrical power system

2.Overhead power lines parameters

3.Cable power lines and transformers parameters

4.Voltage drops and steady states

5.Short-circuits in ES

6.Ground fault in distribution systems

7.Power transmission stability

8.Electrical protections for generators and transformers

9.Electrical protections for power lines, protecting in LV systems

10.Electrical substations

11.Grounding and dimensioning

12.Frequency and voltage control in ES

13.Auxiliary and system services

14.Reserve

Cíle studia:
Studijní materiály:

Girsby L.L.: Electric Power Generation, Transmission, and Distribution, Third Edition, CRC Press, FL 2012

Haynes G.: Electric Power Transmission. American Press, New York 2017.

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia:

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4357906.html