Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Microcontrollers

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE5B34MIK Z,ZK 6 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BE5B34MIK je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

The goal of this course is to make students acquainted with recent interesting applications, smart sensors circuits and peripherals handled by microcontrollers. In a lab students will program their own application and measure its properties. Because of usage of a programming language C it will be possible to focus on the practical part of the realization.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. The basic terms of microprocessor techniques and architecture of microcontrollers, input/output settings, LED and push button control.

2. Programming microcontrollers in C language, development environment and its possibilities, time-division multiplexing, seven-segment displays, matrix keyboard.

3. Interrupt control operation, sources, interrupt vectors and priorities, incremental encoders.

4. Graphic, alphanumerical and LED display control touch panels, capacitive touch sensors.

5. Analog signal processing and control, AD and DA converters, voltage references.

6. Software and hardware timing.

7. Smart sensor applications, SPI, I2C, 1-Wire.

8. Instruction set, assembler language, program and data memory, direct and indirect addressing, program run control, pipelining, conditional and unconditional branching.

9. Communication between PC and microcontroller, USART, USB, RS-232, RS-422, RS-485.

10. Processing of measured data, look-up tables, number conversion.

11. Control and regulation of low power motors (DC, stepper and servomotors), capture and compare modules, PWM.

12. GSM and GPS applications, RF identification and wireless sensor data transfer (Bluetooth, ZigBee, WiFi, IR), AT commands.

13. Memory space extension, external memories and memory media.

14. Configuration bits, clock signal sources, software and hardware solution of complex system stability and security, how to program a microcontroller, bootloader.

Osnova cvičení:

1. Introduction to the development environment, hardware and software switch debouncing, LED and push button control.

2. Matrix keyboard, seven-segment display, multiplex mode.

3. Interrupt control operation, priorities.

4. Graphic and alphanumerical displays.

5. AD converter applications, analog temperature sensor, DA converter.

6. Analog sensors (resistive touch panel, 3-axis accelerometer).

7. I2C communication (EEPROM, temperature and humidity sensor, proximity sensor).

8. SPI communication (pressure sensor, 3-axis gyroscope, DA convertor).

9. Microcontroller to PC communication (UART, RS232, USB).

10. RS-485 communication.

11. Stepper motors (including micro stepping), servomotors and DC motors applications.

12. RFID applications.

13. Data transfer via Bluetooth, ZigBee and WiFi.

14. GPS and GSM modules data receiving and processing, AT commands.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Robert B.Reese: Microprocessors From Assembly Language to C Using The PIC18Fxx2, Da Vinci Engineering Press, Hingham Massachusetts 2005

2. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie: The C Programming Language, Second Edition, Prentice Hall, Inc., 1988

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2154
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4356706.html