Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mathematical Applications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE5B15MAA Z,ZK 4 0P+4C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

The aim of the course is to obtain knowledge about mathematic programs used in electrical engineering. Student will acquire basic knowledge about MATLAB, MATHEMATICA and mathematical model assessment.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction into Matlab: command prompt and expressions, variables, lists, vectors, matrices, basic operations, complex numbers, basic plotting and graph manipulations, using files

2. Signal processing in Matlab 1: data visualization, filtering, spectral analysis.

3. Signal processing in Matlab 2: convolution, image processing

4. Functions in Matlab 1: control flow statements (conditions, loops, switches), debugging, user defined functions

5. Functions in Matlab 2: advanced functions in Matlab, graphical user interfaces

6. Introduction into Simulink: basic blocks, wiring techniques, examples

7. Introduction into Wolfram Mathematica: basic syntax, help, variables, complex numbers, basic plotting and graph manipulations

8. Principles of procedural, functional and pattern-oriented programming

9. Functions in Mathematica: Blank, Set, SetDelayed, Module

10. Functions in Mathematica: piecewise functions, overloaded functions, tracing the evaluation of functions

11. Creation and manipulation of Lists, functions and Lists: Table, Part, Map, Apply

12. Using Nest and NestList for numerical algorithms, Euler and Runge-Kutta method

13. Examples of advanced use of Mathematica

14. Test

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály jsou k dispozici na www.powerwiki.cz.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia:

Další informace:
http://www.powerwiki.cz/wiki/VyukaEn
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4356106.html