Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
618MTY Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Jaroslav Valach
Přednášející:
Vít Malinovský
Cvičící:
Vít Malinovský
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní kurz nauky o materiálu vykládá výsledné mechanické vlastnosti látek na základě vazebných sil a mikrostruktury, výklad klade důraz na kovy jako hlavní konstrukční materiály, na technologické postupy řízení jejich struktury a tím i vlastností, ale zabývá se i ostatními významnými třídami materiálů - keramikou, polymery a kompozity. Pozornost je věnována i degradačním procesům v materiálech, defektoskopii a mechanickým zkouškám.

Požadavky:

středoškolské znalosti matematiky, fyziky a chemie v rozsahu gymnázia

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Porozumět základní souvislosti mezi vnitřní strukturou technických materiálů a jejich mechanickými vlastnostmi. Bezpečně se orientovat v hlavních pojmech popisu mechanických vlastností. Pochopení, jak lze technologicky ovlivňovat řízením struktury výsledné vlastnosti materiálů.

Studijní materiály:

Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, ČVUT 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4185206.html