Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Calculus 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611CAL2 Z,ZK 5 2P+3C+20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Lineární diferenciální rovnice a jejich soustavy. Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných. Riemannův integrál v Rn. Křivkový integrál, plošný integrál.

Požadavky:

diferenciální počet, lineární algebra

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními myšlenkami a metodami diferenciálního a integrálního počtu funkcí více reálných proměnných a jeho použitím v geometrii, fyzice a technické praxi.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2017

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Bartsch H.J.: Matematické vzorce, Praha, Mladá fronta, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4167306.html