Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Komplexní stavební detail

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124YKSD Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Pazderka
Přednášející:
Cvičící:
Radek Zigler
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Komplexní řešení stavebních detailů v maximální podrobnosti, s návazností na všechny legislativní požadavky a s ohledem na maximální efektivitu a trvanlivost zvoleného řešení. Studentovi budou zadány vybrané stavební detaily, které bude student v průběhu semestru řešit a konzultovat s vyučujícím. Typ zadaných detailů bude odpovídat charakteru řešeného problému, tzn. tématicky se zadání u jednotlivých studentů může lišit a nemusí tak nezbytně pokrývat všechny oblasti (části) budov. Detaily budou řešeny v maximální podrobnosti, v měřítku 1:5 (příp. 1:2 nebo 1:1) a budou zobrazovat všechny stavební konstrukce, včetně jejich návaznosti a způsobu napojení na další konstrukce. Cílem je kvalita, ne kvantita.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Průběžná konzultace prací a kontrola v průběhu semestru (dle požadavků vyučujícího).

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Principy tvorby komplexního stavebního detailu, specifikace úloh.

2.-4. Komplexní přepracování a podrobné vyřešení 2 vybranných stavebních detailů z předchozích projektů v bc. studiu.

5.-6. Prezentace chybně navrženého stavebního detailu (na základě průzkumu in-situ), návrh a obhajoba správného řešení.

7.-8. Rešerše literatury - prezentace „kvalitně“ nebo „zajímavě“ navrženého stavebního detailu a jeho objektivní zhodnocení.

9.-12. Komplexní návrh 3 stavebních detailů (1:5, 1:2), zadaných vyučujícím na stavebním svislém řezu komplikované budovy.

13. Finální diskuze, odevzdání vypracovaných stavebních detailů a výstupů z prezentací, zápočet.

Cíle studia:

Student získá schopnost komplexního a podrobného řešení stavebních detailu v budově s ohledem na požadavek maximální efektivity a trvanlivosti zvoleného řešení. Tato schopnost studentovi umožní profesionálně navrhovat konstrukční řešení budov, kdy již od počátku bude brán ohled na řešení stavebních detailů, které jsou klíčové pro zajištění požadovaných vlastností objektu.

Studijní materiály:

!Detail, english edition (journal). Detail Business Information GmbH, ISSN 0011-9571 (available in The National Library of Technology in the CTU campus)

!Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture. Laurence King Publishing, 2010, ISBN 978-1856696920

!Construction Details for Commercial Buildings. Watson-Guptill, 1998, ISBN 978-0823009268

!Prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. a navazující dokumenty - technické normy ČSN, EN.

:Přednášky z předmětů 124PS01, 124SF01 a 124KK01 dostupné na http://kps.fsv.cvut.cz/.

Poznámka:

<COMMENT>#,Doporučeno zapsat při zapsání 124BPAA</COMMENT>

Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124YKSD
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4105206.html