Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stavební management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126STMN Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Dana Měšťanová, Zita Prostějovská, Renáta Schneiderová Heralová
Přednášející:
Dana Měšťanová, Zita Prostějovská, Renáta Schneiderová Heralová, Jaroslava Tománková
Cvičící:
Martin Čásenský, Dana Měšťanová, Vladimíra Nováková, Zita Prostějovská, Renáta Schneiderová Heralová, Václav Tatýrek, Jaroslava Tománková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Přehled vybraných pojmů. Metody na podporu řízení projektu. Právní normy, normy ČSN a ISO. Základní aspekty Project Managementu. Stavba jako produkt projektu. Cíle, strategie, fáze a okolí výst. projektu. Role managera projektu. Nákupy a smlouvy v projektu. Řízení kvality, řízení rizik. Finanční management a hodnocení projektu. Studie proveditelnosti. Řízení nákladů a zdrojů . Změnová řízení.

Zákon o územním plánování a stavebním řádu, zákon o zadávání veřejných zakázek, vymezení pojmů. Obchodní závazkové vztahy, uzavírání smluv, jejich forma, využití všeobecných obchodních podmínek. Obchodní veřejná soutěž, její vliv na závazky účastníků. Zajištění závazku - smluvní pokuta, ručení. Hlavní smluvní typy ve výstavbě - smlouva o uzavření budoucí smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, Obsahová náplň smlouvy.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Moodle).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

1. Výstavbový projekt – fáze, náklady, účastníci, plánování

2. Řízení projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů

3. Investiční projekt, CF investičního projektu

4. Vyhodnocení efektivnosti. Financování, splátkový kalendář

5. Zákon o veřejných zakázkách

6. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

7. Stavební projekt - definice pojmů

8. Projektové plánování a controlling

9. Investiční projekt, studie proveditelnosti

10. Investiční efektivita,

11. Příprava dodavatele stavby, zadávání zakázek

12. BOZP, management jakosti, ochrana životního prostředí

13. Rizika projektu

Osnova cvičení:

1.Investorská příprava – výstavbový projekt

2.Základní informace o lokalitě projektu – KN, ÚP

3.DOSS, zainteresované strany projektu

4.Stanovení investičních výdajů

5.Stanovení příjmů a výdajů v provozní fázi, vyhodnocení efektivnosti

6.Stanovení skladby zdrojů financování a jejich vliv na efektivnost

7.Vyhodnocení investičního projektu

8.Dodavatelská příprava malé zakázky, stanovení potřeb zdrojů

9.Dodavatelská příprava malé zakázky, sestavení časového plánu

10.Controlling malé stavební zakázky

11.Controlling malé stavební zakázky

12.Vyhodnocení malé stavební zakázky

13.Rezerva

Cíle studia:

Student získá znalosti a dovednosti o činnostech investora v rámci investorské přípravy, to to v oblasti rozhodování o investici a legislativním rámci výstavbových procesů.

Studijní materiály:

Moodle

TOMÁNKOVÁ, J. a ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 1. vyd. Praha: Fineco. 2013. ISBN 978-80-86590-12-7.

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

KLEE, L.: International Construction Contract Law. 2nd Edition, 2018, Wiley-Blackwell, 864 p.ISBN 978-1-119-43038-4.

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

LOCK, D. Project management. 9th ed. Burlington, VT: Gower, c2007. ISBN 978-0566087721.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-217

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
místnost TH:C-217

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Út
St
místnost TH:B-478

17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B478
Čt
místnost TH:B-476

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476
místnost TH:B-476

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B476

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4099206.html