Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Softwarový týmový projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SP1.21 KZ 5 8KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší analýzu, návrh a prototypovou realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. Teoretickoupodporou jim bude současně probíhající předmět BI-SWI, kde se seznámí s potřebnými technikami a teorií. Studenti budou pracovatve 4 až 6-ti členných týmech na konkrétním projektu. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení)s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich návrhu. Výsledek práce bude dále rozvíjen a dokončován v rámci předmětu BI-SP2.

Požadavky:

BIK-SWI

Osnova přednášek:

Tento předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou vyhrazena konzultacím k projektům.

Cíle studia:

Práce v týmu vyžaduje zcela jiný přístup než práce individuální. Rozsáhlejší softwarové projekty však nelze realizovat jinak než týmově. Cílem předmětu je vyzkoušet si týmovou práci na softwarovém projektu prakticky. Cílem je, aby si studenti zvykli na podmínky práce v týmu - návaznost úkolů, dodržení termínů, dostatečná dokumentace, využití programové podpory pro týmovou práci, atd.

Studijní materiály:

1. Weisfeld M. : The Object-Oriented Thought Process (5th Edition). Addison-Wesley Professional, 2019. ISBN 978-0-13-5118196-6.

2. Cha S., Taylor R.N., Kang K.C. : Handbook of Software Engineering. Springer, 2019. ISBN 978-3-030-00261-9.

3. Ingeno J. : Software Architect's Handbook: Become a successful software architect by implementing effective architecture concepts. Packt Publishing, 2018. ISBN 978 1788624060.

4. Arlow J., Neustad I. : UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design(2nd Edition). Pearson Education, 2005. ISBN 978-0321321275.

5. McConnell S. : Software Estimation : Demystifying the Black Art. Microsoft Press, 2006. ISBN 978-735605350.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6916

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6916
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3471906.html