Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Konceptuální modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-KOM Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozvoj dovednosti abstraktního myšlení a přesných specifikací formou konceptuálních modelů.Studenti se budou učit schopnosti rozlišovat klíčové pojmy v doméně, kategorizovat a též určovat správné vazby ve složitých systémech sociální reality, především podnicích a institucích. Studenti se naučí základům ontologického strukturálního modelovánív notaci OntoUML. Dále se naučí vyjadřovat pravidla a omezení každodenní reality pomocí jazyka OCL. Studenti se též naučí základům Enterprise Engineering jakožto discipliny umožňující konceptuální modelování struktury podniků a institucí a jejich procesůa seznámí se s metodikou DEMO. Předmět je též koncipován s ohledem na návaznost softwarových implementací.

Požadavky:

Prerekvizity nejsou. Předmět úzce souvisí s předměty BI-DBS a BI-SI1.

Doporučený volitelný navazující předmět: BI-ZPI.

Osnova přednášek:

1. Úvod do konceptuálního modelování.

2. Úvod do OntoUML.

3. Sortals a Non-Sortals v OntoUML.

4. Postup modelování v OntoUML.

5. Vztahy celek-část v OntoUML.

6. Relace v OntoUML.

7. Aspekty v OntoUML.

8. Jazyk OCL a specifikace omezení a pravidel.

9. Formální základy Enterprise Engineering.

10. Metodika DEMO.

11. Modely Actor Transaction Diagrams v DEMO.

12. Modely Process Specification Diagrams v DEMO.

13. Shrnutí konceptuálního modelování podniků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na rozvoj dovednosti abstraktního myšlení a přesných specifikací formou konceptuálních modelů.Studenti se budou učit schopnosti rozlišovat klíčové pojmy v doméně, kategorizovat a též určovat správné vazby ve složitých systémech sociální reality, především podnicích a institucích. Studenti se naučí základům ontologického strukturálního modelovánív notaci OntoUML. Dále se naučí vyjadřovat pravidla a omezení každodenní reality pomocí jazyka OCL. Studenti se též naučí základům Enterprise Engineering jakožto discipliny umožňující konceptuální modelování struktury podniků a institucí a jejich procesůa seznámí se s metodikou DEMO. Předmět je též koncipován s ohledem na návaznost softwarových implementací.

Studijní materiály:

[1] Guizzardi, G.: Ontological Foundations for Structural Conceptual Models, Telematica Instituut Fundamental Research Series, 2005, 90-75176-81-3,

[2] Dietz, J. L. G.: Enterprise Ontology: Theory and Methodology, Springer, 2006, 978-3-540-29169-5,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-KOM/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-KOM/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3470206.html