Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hardwarová bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-HWB Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Předmět se zabývá hardwarovými prostředky pro zajištění bezpečnosti počítačových systémů včetně vestavěných. Jsou probírány principy funkce kryptografických modulů, bezpečnostních prvků moderních procesorů a ochrany paměťových médií pomocí šifrování. Studenti získají znalosti o zranitelnostech HW prostředků, včetně analýzy postranními kanály, falšování a napadení hardwaru při výrobě. Studenti budou mít přehled o technolgiích kontaktních a bezkontaktních čipových karet včetně aplikací a souvisejících témat pro vícefaktorovou autentizaci (biometrie). Studenti porozumí problematice efektivní implementace šifer.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. HW kryptografické moduly, úložiště klíčů.

2. Bezpečnostní prvky architektur procesorů.

3. Šifrování paměťových médií.

4. Útok postranními kanály (odběrová analýza, časový útok, elektromagnetická analýza).

5. Čipové karty (aplikace: digitální podpis, autentizace).

6. Bezkontaktní karty, RFID, NFC.

7. Návrh důvěryhodného HW, padělání.

8. Hardwarové trojské koně.

9. Fyzicky neklonovatlené funkce (PUF) a generátory skutečně náhodných čísel (TRNG).

10. Biometrie.

11. Efektivní implementace šifer.

12. Bezpečnost vestavěných systémů (např. automobil).

Osnova cvičení:

1. Programování Java Card - základní komunikace, šifrování, digitální podpis

2. Útok postanním kanálem - základy diferenciální odběrové analýzy

3. Šifra AES - základní implementace, optimalizace pro 32bitovou platformu, využití dedikovaných instrukcí (AES-NI)

Cíle studia:

Studenti porozumí hardwarovým prostředkům pro zajištění bezpečnosti počítačových systémů včetně technologií čipových karet a efektivní implementace šifer. Získají také přehled o zranitelnostech HW prostředků.

Studijní materiály:

[1] Mangard, S. - Oswald, E. - Popp, T.: Power Analysis Attacks: Revealing the Secrets of Smart Cards (Advances in Information Security), Springer-Verlag New York, 2007, 0387308571,

[2] Rankl, W. - Effing, W.: Smart Card Handbook, 4th Edition, John Wiley &; Sons, Inc., New York, 1997, 978-0-470-74367-6,

[3] Tuyls, P. - Skoric, B. - Kevenaar, T.: Security with Noisy Data: Private Biometrics, Secure Key Storage and Anti-Counterfeiting, Springer-Verlag New York, 2007, 1846289831,

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-HWB

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-HWB
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3470106.html