Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jazyk SQL, pokročilý

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SQL.1 KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu BI-DBS, kde se proberou základy jazyka SQL. V tomto předmětu se studenti seznámí s pokročilými relačními a nad-relačními rysy jazyka SQL. Konkrétně uložené programové jednotky, jako jsou procedury, funkce, package a triggery. Rekurzivní dotazování, podpora OLAP, objektově-relační konstrukce, Část předmětu bude věnována praktické optimalizaci provádění příkazů SQL jednak z hlediska specializovaných podpůrných struktur jako jsou indexy, clustery, indexem organizované tabulky a materializované pohledy a také z hlediska optimalizace provedení příkazů - diskutovat se bude prováděcí plán dotazu a možnosti jeho ovlivnění. Na přednáškách bude prezentován standard jazyka SQL, mnohé specifické rysy však budou demonstrovány v ORDBMS Oracle. Praktická cvičení budou z větší části založena na Oracle SQL a Oracle PL/SQL.

Požadavky:

Předmět má jako vstupní požadavek základní znalost jazyka SQL v rozsahu požadavků předmětu BI-DBS.

Výstupní požadavky jsou podrobně uvedeny na stránce: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SQL

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. a. Úvod, program předmětu, stručné shrnutí předpokládaných znalostí SQL, příkaz MERGE, podpora OLAP.

b. Program cvičeni, organizace, struktura a požadavky na semestrální praci, procvičení MERGE a GROUP BY CUBE (ROLLUP)

2. a. Ladění SQL dotazů, prováděcí plán, možnosti jeho ovlivnění

b. procvičení metodologie ladění SQL

3. a. Uložené programové jednotky - procedura, jazyk PL/SQL

b. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, kontrola 1. části

semestrální práce

4. a. Uložené programové jednotky - funkce, jazyk PL/SQL

b. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

5. a. Uložené programové jednotky - trigger, jazyk PL/SQL

b. Procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

6. a. Uložené programové jednotky - package, jazyk PL/SQL

b. Praktické procvičení probraných konstruktů PL/SQL, samostatná práce na semestrálce

7. Konzultace semestrální práce, kontrola 2. části

8. a. Vestavěné uložené programové jednotky - standardní package, jazyk PL/SQL

b. Použití vybraných standardních package pro řešení úloh semestrálky

9. a. Ladění SQL dotazů do hloubky, možnosti jeho ovlivnění prováděcího plánu

b. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

10. a. Rekurzivní dotazování

b. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

11. Semestrální písemná práce

12. a. Specializované struktury pro rychlý přístup k datům

b. Použití exportu a importu dat v SQLDeveloper a v SQLPlus

c. Praktické řešení připravených příkladů a samostatná práce na semestrálce

12. Konzultace semestrální práce

, závěrečná kontrola semestrálky

13. a. Objektově relační rysy,

b. Praktické ukázky řešených příkladů, závěrečná kontrola semestrálky s udělením zápočtů.

Cíle studia:

Praktické zvládnutí pokročilých rysů jazyka SQL, jako jsou optimalizace, jazyk modulů, objektově relační rozšíření.

Studijní materiály:

Groff, J., Weinberg, P. SQL Kompletní průvodce. CP Books. Brno. 2005. ISBN 80-251-0369-2

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SQL/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SQL/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3319306.html