Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Jazyk SQL, pokročilý

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SQL.1 KZ 4 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu BI-DBS, kterí se proberou základy jazyka SQL. V tomto předmětu se studenti seznámí s pokročilými relačními a nad-relačními rysy jazyka SQL. Konkrétně uložené programové jednotky, jako jsou procedury, funkce, package a triggery. Rekurzivní dotazování, podpora OLAP, objektově-relační konstrukce, Část předmětu bude věnována praktické optimalizaci provádění příkazů SQL jednak z hlediska specializovaných podpůrných struktur jako jsou indexy, clustery, indexem organizované tabulky a materializované pohledy a také z hlediska optimalizace provedení příkazů - diskutovat se bude prováděcí plán dotazu a možnosti jeho ovlivnění. Na přednáškách bude prezentován standard jazyka SQL, mnohé specifické rysy však budou demonstrovány v ORDBMS Oracle. Praktická cvičení budou z větší části založena na Oracle SQL a Oracle PL/SQL.

Požadavky:

Předmět předpokládá základní znalost jazyka SQL v rozsahu požadavků předmětu BI-DBS.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SQL

Osnova přednášek:

Úvod, program předmětu, stručné shrnutí předpokládaných znalostí SQL, příkaz MERGE, podpora OLAP.

Uložené programové jednotky, jazyk PL/SQL

Ladění SQL dotazů, prováděcí plán, možnosti jeho ovlivnění.

Specializované struktury pro rychlý přístup k datům.

Rekurzivní dotazování

Objektově relační rysy jazyka SQL

Osnova cvičení:

Program cvičeni, organizace, struktura a požadavky na semestrální prací

Opakováni znalostí SQL, MERGE, podpora OLAP

Konzultace k zadaní semestrální práce, kontrola 1. části

PL/SQL příklady a praktické ukázky konstrukcí.

Konzultace semestrální práce, kontrola 2. části

Ladění SQL dotazů, práce se speciálními nástroji pro ladění SQL dotazů.

Struktury pro rychlý přístup k datům

Konzultace semestrální práce

Objektově relační rysy, udělení zápočtů.

Cíle studia:

Praktické zvládnutí pokročilých rysů jazyka SQL

Studijní materiály:

Ramakrishnan, R., Gehrke, J. ''Database Management Systems''. McGraw Hill Higher Education, 2002. ISBN 0071230572.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SQL/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SQL/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3319206.html