Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Oceňování nemovitostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155YCN1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Benda, Eliška Housarová
Přednášející:
Eliška Housarová
Cvičící:
Eliška Housarová
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Oceňování nemovitostí je velmi rozsáhlý obor, který se prolíná různými oblastmi, jako je např. stavebnictví, pojišťovnictví, státní správa, bankovnictví či katastr nemovitostí. Během přednášek se budeme zabývat základními pojmy z oblasti nemovitostí, metodami oceňování nemovitostí, pro jaký účel a kdy je využít. Tržním oceňováním - nákladovou, porovnávací a výnosovou metodou. Administrativním oceněním nemovitostí, oceňováním věcných břemen a oceňováním nemovitostí ve speciálních případech jako jsou např. úvěry, dědictví, společné jmění manželů, pro pojišťovny aj.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy v oblasti oceňování nemovitostí.

2. Podklady pro oceňování nemovitostí , účel a použití, ohledání nemovitosti.

3. Komerční databáze, tvorba vlastní databáze a zpracování.

4. Oceňování pozemků, cenová mapa.

5. Teorie oceňování - tržní oceňování - porovnávací metoda ocenění.

6. Teorie oceňování - tržní oceňování - nákladová metoda ocenění.

7. Teorie oceňování - tržní oceňování - výnosová metoda ocenění.

8. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu - 1. část.

9. Oceňování nemovitostí podle současného oceňovacího předpisu - 2. část.

10. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech (oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení, pro účetnictví).

11. Oceňování nemovitostí ve speciálních případech (pro dědické řízení, pro pojišťovny, dělení společného jmění manželů, pro veřejnou dražbu atd.).

12. Oceňování věcných břemen a nemovitostí zatížených věcným břemenem.

13. Standardy pro oceňování nemovitostí v ČR a na mezinárodní úrovni.

Osnova cvičení:

1. Organizace cvičení, práce s podklady, které potřebujeme pro ocenění nemovitostí

2. Tvorba vlastní databáze nemovitostí, jak vybírat vzorky pro porovnání nemovitostí

3. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - tržní oceňování - ocenění bytu/garáže - 1. část

4. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - tržní oceňování - ocenění bytu/garáže -2. Část

5. Stanovení ceny nemovitosti nákladovým způsobem - tržní oceňování - ocenění rodinného domu-1. část

6. Stanovení ceny nemovitosti nákladovým způsobem - tržní oceňování - ocenění rodinného domu-2. část

7. Stanovení ceny nemovitosti výnosovou metodou - tržní oceňování - pronájem bytu - 1. část

8. Stanovení ceny nemovitosti výnosovou metodou - tržní oceňování -pronájem bytu - 2. část

9. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - administrativní ocenění - ocenění bytu - 1. část

10. Stanovení ceny nemovitosti porovnávacím způsobem - administrativní ocenění - ocenění bytu - 2. část

11. Oceňování pozemků - 1. část

12. Oceňování pozemků - 2. část

13. Rezerva, udělení zápočtů

Cíle studia:

Získání základních poznatků v oblasti oceňování nemovitostí, jak v tržním, tak administrativím ocenění.

Studijní materiály:

! ORT, P., ŠEFLOVÁ ORTOVÁ, O., Oceňování nemovitostí v praxi, Leges, s. r. o., podle stavu k 29. 11. 2017, ISBN: 978-80-7502-234-9

! SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., Oceňování nemovitých věcí. 1. vyd. ,Praha, Fineco, 2015, ISBN: 978-80-86590-14-1

! ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN: 978-80-7488-280-7

? SHAPIRO, E., MACKMIN, D., SAMS, G., Modern methods of valuation, Routledge, 11th edition, New York, 2013, ISBN-10: 0080971164, ISBN-13: 978-0080971162

? BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí. 8. vydání. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Brno, 2009, ISBN: 978-80-7204-630-0

? ORT, P., Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy. Leges Praha, 2013, ISBN: 978-80-87576-77-9

: ÚZ č. 1207 - Stavební zák., vyvlastnění, urychlení výstavby infrastr., SAGIT, ISBN: 978-80-7488-239-5

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=348
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3117006.html