Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fotogrammetrie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155FTG2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Pavelka
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Letecká fotogrammetrie. Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, počítačová podpora. Mapování fotogrammetrickými metodami. Ortofoto, jeho přesnost. Snímkové triangulace, jejich použití, AAT, blokové a svazkové vyrovnání, analytická fotogrammetrie. Digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto, digitální fotogrammetrické stanice, optické korelační systémy, letecké laserové skenování, využití dronů (RPAS).

Požadavky:

155FTG1

Osnova přednášek:

Letecká fotogrammetrie. Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, počítačová podpora. Mapování fotogrammetrickými metodami. Ortofoto, jeho přesnost. Snímkové triangulace, jejich použití, AAT, blokové a svazkové vyrovnání, analytická fotogrammetrie. Digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto, digitální fotogrammetrické stanice, optické korelační systémy, letecké laserové skenování, využití dronů (RPAS).

Osnova cvičení:

stereoskopické vyhodnocení (Racurs Photomod), zpracování dat z dronu (Agisoft Metashape), tvorba ortofota, fotogrammetrické určování deformací

FTG2 - letecká fotogrammetrie

U1. projekt snímkového letu pro RPAS

U2. zpracování dat RPAS - DMT a ortofoto

U3. orientace stereodvojice (LMS) + sterevyhodnocení

U4. zpracování bloku snímků (LMS) - AAT+DMT+ortofoto

Webové stránky předmětu

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50

Cíle studia:

Student bude schopen vyhodnocovat letecké snímky a využívat metody snímkové triangulace i digitální fotogrammetrie.

Studijní materiály:

Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum ČVUT, Praha 2009, Vydavatelství ČVUT, 200s., ISBN 978-80-01-04249-6

Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum ČVUT, Praha 2003, .Vydavatelství ČVUT, 194 s. ,ISBN: 978-80-01-04719-4

Kraus,K.: Photogrammetry, Ferdinand Dummlers Verlag, 1993. ISBN, 3427786846, 9783427786849. 402 pages.

Poznámka:
Další informace:
http://lfgm.fsv.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3112106.html