Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teoretická geodézie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155TG4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Leoš Mervart
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Teoretická geodézie 4 seznamuje studenty s oblastí kosmické geodézie, tj. s využitím pozorování družic Země pro definici a udržování globálních souřadnicových systémů, parametrů orientace Země, modelů gravitačního pole Země a topografie oceánů. Výstupy kosmické geodézie tvoří základ, ze kterého vychází jedna z nejpoužívanějších technik měření v geodézii – GNSS.

Požadavky:

155TGD1, 155TGD2, 155TGD3

Osnova přednášek:

1. Úvod do kosmické geodézie, historie měření tvaru a rozměrů Země.

2. Souřadnicová soustava obzorníková, rovníková a ekliptikální, denní pohyb hvězd.

3. Zdánlivé jevy a změny souřadnic nebeských těles

4. Měření času - čas rotační, dynamický, atomový.

5. Parametry orientace Země - precesní a nutační pohyb, rotace Země

6. Dynamika pohybu umělých družic, Keplerovský pohyb.

7. Rušený pohyb družic, LPR, GPR.

9. Metody pozorování kosmické geodézie - VLBI, SLR, GNSS, družicová altimetrie.

9. Obrácená úloha družicové geodézie, geometrická/dynamická metoda.

10. Družice pro kosmickou geodézii

11. Realizace referenčních systémů ICRS/ITRS/ETRS.

12. Globální modely gravitačního pole – statické a dynamické

13. Aplikace kosmické geodézie a jejich využití.

Osnova cvičení:

1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami

2. Denní pohyb kosmických těles

3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce

4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek

Cíle studia:

Přehled, základní informace o kosmické geodézii a jejím využití v praxi.

Studijní materiály:

Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J.: Kosmická geodézie. Vydavatelství ČVUT 2005.

Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Vydavatelství ČVUT 2008. 3. kapitola

Kostelecký J.: Globální polohové souřadnicové systémy. Vydavatelství ČVUT 2019.

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TG4_Teoretick%C3%A1_geod%C3%A9zie_4
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3112006.html