Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Síťové technologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BI-ST2 Z 3 3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA2 - R&S Routing and Switching Essentials.

Požadavky:

Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavkem pro získaní zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového elektronického testu a praktické úlohy v rozsahu kurikula CCNA1 R&S.

Osnova přednášek:

1. Úvod do přepinání sítí

2. Základní koncepty a konfigurace přepínáčů

3. Implementace VLAN Security

4. Koncepty směrování

5. Inter-VLAN Routing

6. Statické směrování

7. Dynamické směrování

8. Single-Area OSPF

9. Access Control Lists

10. DHCP

11. Překlad adres (NAT) pro IPv4

12. Zápočet

Osnova cvičení:

Cviceni:

- IVR

- FHRP: HSRP, GLBP, VRRP

- Load balancing

Cíle studia:

Cílem předmětů BI-ST2 je rozvinout znalosti a dovednosti studentů v oblasti směrování a přepínání v menších až středně rozsáhlých sítích a provozu základní síťové infrastruktury (NAT, DHCP). Studenti se seznámí se základními filosofiemi. Studenti budou schopni návrhu a implementace vhodné směrovací technologie sítí a zajištění jejich bezpečnosti. Budou ovládat základní konfiguraci aktivních síťových prvků a konfigurace směrování IPv4 a IPv6, směrovacích protokolů RIPv1, RIPv2, EIGRP a OSPF, a konceptů přepínání (VLAN, Inter-VLAN routing, port-security) atp.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

ODOM W.: CCENT/CCNA ICND1 100-101 Official Cert Guide, Cisco Press, San Francisco, 2013. ISBN 1-58714-385-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST2

Předmět je vyučován v rámci Netacad akademie.

https://www.netacad.com/

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3100406.html