Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Síťové technologie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ST4 Z 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Předmět je zaměřen na získání základních znalosti z oblasti počítačových sítí a praktických zkušeností se síťovými technologiemi. Předmět odpovída látce kurikula Cisco Netacad programu - CCNA4 - R&S Connecting networks.

Studenti kurzu si dále prohloubí své znalosti nabyté v předmětech BI-ST1, BI-ST2 a BI-ST3 a naučí se konfigurovat a vyladit sítě typu Wide Area Networks a budou mít možnost experimentovat se zcela jinými typu sítí typu Non Broadcast Multiple Access, které se radikálně liší od známých ethernetových sítí používajících broadcast. Studenti budou spravovat firmware routerů a switchů, provádět obnovu hesel a nouzové procedury. Důraz je kladen také na bezpečnostní faktor. Studenti se také seznámí s typy útoků a zmírňujícími postupy s cílem zachování fungující sítě.

Požadavky:

Výuka je realizována tzv. blended-distance formou, kde student látku studuje samostudiem elektronických studijních materiálů v anglickém jazyce a získané znalosti následně upevňuje řešením laboratorních úloh.

Požadavkem pro získaní zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového elektronického testu a praktické úlohy v rozsahu kurikula CCNA4 R&S.

Osnova přednášek:

1. Hierarchický design sítí

2. WAN sítě

3. Spojení bod-bod

4. Frame Relay

5. Překlad adres (NAT) pro IPv4

6. Broadband řešení

7. Zabezpečení Site-to-Site propojení

8. Monitoring sítí

9. Odstraňování problémů

10.Zápočet

Osnova cvičení:

Cviceni:

- BGP

- OSPF NBMA

- Multicast

- ISIS

- MPLS

Cíle studia:

Studenti předmětu se naučí, jakým způsobem konfigurovat metropolitní a sítě WAN s použitím technologie Frame Relay. Technologie Frame Relay (FR) patří do jiné kategorie sítí než síť Ethernet: Ethernet je svojí podstatou síť typu broadcast, zatímco FR je typu NBMA (non-broadcast multiple-access). Díky tomuto si studenti musí zdokonalit konfigurační schopnosti směrovacích protokolů (vyžaduje multicastovou komunikaci mezi směrovači) pro sítě, které fyzicky nemohou poskytovat multicast. Studenti se také naučí integrovat adresování IPv6 se směrováním a poskytnout hlasové služby VoIP nad existující síťovou infrastrukturou. Další část předmětu je zaměřena na správu síťových zařízení a na správu licencí a verzí Cisco IOS. Poslední část předmětu se zaměřuje na bezpečnostní problémy a jejich zmírňování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. CISCO SYSTEMS, Inc. Cisco NetSpace [online]. Dostupné z: https://www.netacad.com/

Doporučená literatura:

2. ODOM W.: CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide, Cisco Press, San Francisco, 2007. ISBN 1-58720-182-8.

3. TEARE, D.: Návrh a realizace sítí CISCO, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-251-0022-7.

4. SPORTAC, M. A.: Směrování v IP sítích, Computer Press, Brno, 2004. ISBN 80-251-0127-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST4

http://www.netacad.com

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-ST4
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3045806.html