Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy vědecké práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV11 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Tematické okruhy

1. Metodologie vědy. Úloha vědy. Vztah filozofie a vědy. Druhy poznání. Specifičnost vědecké práce ve společenských vědách.

2. Základy vědecké práce. Vědecký problém a jeho formulace. Vědecký fakt. Funkce hypotéz a jejich formulace. Druhy vědecké práce.

3. Vědecký výzkum jako základní způsob vědecké práce. Funkce, druhy a etapy výzkumné činnosti.

4. Jazyk a jeho funkce ve vědeckém poznání (prostředek vyjadřování vědeckých poznatků).

5. Význam logiky pro metodologii. Základní logické kategorie (pojmy, soudy, úsudky), jejich druhy, tvorba. Definice, druhy. Chyby při formulaci definic.

6. Charakteristika jednotlivých fází výzkumu. Průběh přípravné fáze. Plán výzkumu. Problematika výzkumného souboru.

7. Výzkumné metody a techniky, jejich třídění. Studium dokumentů jako výzkumná metoda. Kvantitativní a kvalitativní analýza údajů (dat).

8. Metody pozorování. Druhy, charakteristiky, užití.

9. Metody explorativní (rozhovor, dotazník, anketa). Jejich charakteristika, konstrukce a užití.

10. Metody experimentální. Druhy experimentu, realizace, vyhodnocování.

11. Metody měření (škálování, testy). Druhy testů. Standardizace, možnosti použití, zjišťování.

12. Měření sociálních vztahů. Sociometrie, charakteristika a užití.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3035406.html