Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Numerická matematika - vybrané kapitoly

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV07 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vybrané kapitoly z numerických metod lineární algebry ? předeším řešení spektrálních úloh.

2. Interpolace a aproximace funkcí ? jednorozměrné, vícerozměrné ? aproximační polynomy, spliny, wavelety, atp.

3. Numerické řešení rovnic ? iterační metody, konvergence iteračních metod.

4. Numerická integrace, metoda Monte Carlo.

5. Vybrané numerické metody řešení obyčejných a stochastických diferenciálních rovnic.

6. Vybrané numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic ? metoda sítí, MKP, a další.

7. Metody numerické optimalizace ? především metody nelineárního programování.

8. Vybrané numerické algoritmy dynamického programování, numerické řešení variačních úloh.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3035206.html