Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie dynamických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV08 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Systémy a signály. Systémy lineární a časově invariantní. Systémy diferenční a diferenciální.

2. Pojem stavu, stavové rovnice.

3. Řešení stavových rovnic, módy systému. Ekvivalence systémů. Spojité, diskrétní a vzorkované systémy.

4. Ljapunovská stabilita, vnitřní a vnější stabilita lineárního systému.

5. Dosažitelnost a řiditelnost systému.

6. Pozorovatelnost a konstruovatelnost systému. Duální systémy.

7. Standardní tvary systémů, Kalmanova dekompozice.

8. Vnitřní a vnější popis systému, impulsní odezva a přenos systému. Nuly a póly systému.

9. Realizace systému. Minimální realizace.

10. Stavová zpětná vazba, regulace stavu, optimální řízení, změna pólů systému.

11. Injekce výstupu do stavu, odhad stavu, Kalmanův filtr.

12. Vazby mezi systémy, zpětnovazební řízení, stabilizující regulátory.

13. Stavová realizace stabilizujících regulátorů, separace regulace a odhadu stavu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3035106.html