Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie ekonomického růstu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV03 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Budou probírána následující témata:

1. Teorie optimálního růstu. Současný stav poznání. Cíle teorie. Teorie udržitelného růstu.

2. Matematické a výpočetní metody v teorii optimálního růstu. Metody teorie optimálního řízení.

3. Ramseyovy problémy. Optimální růst v konečném a nekonečném časovém horizontu. Stacionární stav a dynamika. Dálniční věta o řetězovce pro specifický Ramseyův problém.

4. Modely representativních agentů. Formulace. Krátkodobá rovnováha. Dynamika modelu. Udržitelnost rovnováhy. Vliv vládních výdajů na dynamiku. Časová struktura úrokových měr. Peníze v užitkové funkci, Sidrauského model.

5. Modely celkové dynamické rovnováhy. Rovnováha a dynamika systému. Vliv peněz a daní na dynamiku modelu.

6. Modely endogenního růstu. Lineární a nelineární model endogenního růstu. Endogenní nabídka práce. Dvousektorový model endogenního růstu. Ortigeirův-Santosův model. Obecný dvousektorový model růstu.

7. Endogenní technologický pokrok. Technologická difuse. Role vnější konkurence.

8. Stochastická optimalizace ve spojitém čase. Základy stochastického diferenciálního počtu. Základní stochastický model optimálního růstu. Model podnikatelského cyklu.

9. Optimální řízení životního prostředí. Optimální udržitelný růst. Optimální řízení znečištění ekonomiky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3034906.html