Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie podnikatelského cyklu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV02 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historický přehled teorie cyklů v ekonomii. Kitchinův cyklus zásob, Juglarův investiční cyklus, Kuznetsův cyklus investic do infrastruktury a dlouhodobé Kondratěvovy vlny.

2. Tradiční modely podnikatelského cyklu. Model akcelerátoru multiplikátoru. Cykly v zásobách. Goodwinův model podnikatelského cyklu. Phillipsův model podnikatelského cyklu. Kaleckého modely ? původní a novější verse.

3. Nelineární diferenciální rovnice, fázové portréty, tzv. složitá dynamika s ohledem na ekonomické systémy.

4. Chaos v ekonomických dynamických systémech, Ljapunovovy exponenty. Chaotické atraktory a jejich dimenze.

5. Problémy naplňování parametrů modelu numerickými daty.

6. Základní dynamické modely trhu, keynesovské, walrasovské a neoklasické přizpůsobení. Specifika Kaldorova modelu. Modifikovaný Goodwinův model. Rovnováha těchto modelů, jejich stabilita a nestabilita. Elementární algoritmy jejich řešení. Bifurkace, možnost nelineárního cyklu a chaosu.

7. Nelineární monetární makrodynamika, spojitý a nespojitý přístup, kalibrace, numerická řešení. Peníze a podnikatelský cyklus

8. Modely inflace, spojitý a nespojitý přístup. Caganův model. Phillipsova křivka. Adaptivní očekávání a perfektní odhad.

9. Úplný dynamický makroekonomický model. Možnosti rozšíření modelu. Měnová politika v modelu. Měnová stabilita a růst v modelu. Fiskální stabilita.

10. Model malé otevřené ekonomiky. Možnosti složité dynamiky v modelech malé otevřené ekonomiky. Dynamika devizového kursu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3034706.html