Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Německý jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH12 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Práce s cizojazyčným textem a odbornou slovní zásobou (rozvoj dovedností: čtení, mluvení,

poslech, psaní).

2. Prezentační dovednosti v akademickém prostředí.

3. Jazykové prostředky pro vedení diskuse a argumentace.

4. Akademické psaní (struktura psaní disertační práce, odborného článku, příspěvku na konferenci,

rešerše, anotace, srovnání, práce se slovníkem, apod.).

5. Mezikulturní rozdíly.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3034606.html