Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historie architektury 19. a 20. století (Vývojový průřez architektury v českých zemích...)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH13 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky historie architektury z hlediska střední Evropy.

2. Obecný vývoj architektury 19. století a 20. století v komparaci se světovým vývojem.

3. Historismus a moderna ve vztahu k rozvoji techniky.

4. Ocelobeton a ocel ? nové materiály a jejich vliv na architekturu 19. a 20. století.

5. Secese ? nové materiály, technologie a ornamentika.

6. Struktura moderny ? význam funkce stavby.

7. Český kubismus, expresionismus a Art deco ? situace architektury v nové ČSR.

8. Funkcionalismus a konstruktivismus jako odezvy na technický rozmach doby.

9. Le Corbusier, Bauhaus, De Stijl

10. Historismy v architektuře a jejich technické paradoxy.

11. Postmodernismus jako návrat k historismu a reakce na modernu.

12. Architektura inteligentních budov.

13. Ekologie a udržitelnost v architektuře.

14. Presentace seminární práce a odborná rozprava.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3034106.html