Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historie elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH07 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Počátky elektrotechniky ? proces exaktizace.

2. Předklasická elektrodynamika ? pojetí elektrotechniky v rámci školské výuky do konce 18. stol.,

prvotní vědecké bádání v oboru.

3. Vznik klasické elektrodynamiky (M. Faraday, J. C. Maxwell) ? reakce českého prostředí.

4. Myšlenkové modely elektrotechniky - matematické teorie elektromagnetismu.

5. Počátky teorie elektrických obvodů ? abstrakce v elektrotechnických teoriích.

6. Elektrická měření ? komparace, možnosti validity mezi modelem-teorií a praxí.

7. Elektromagnetická vlna ? nová forma chápání elektřiny.

8. Vývoj elektrických strojů, silnoproudá elektrotechnika.

9. Vývoj analytického a numerické myšlení v elektrotechnice.

10. Prediktivní myšlení ? vývoj matematického modelování v elektrotechnice.

11. Kontinuita a diskontinuita elektrotechniky.

12. Filosofické aspekty elektrotechniky (tvůrčí myšlení, intuice, hypotéza, teorie, společenská praxe).

13. Presentace seminární práce.

14. Odborná rozprava.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3033406.html