Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historie strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH06 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Počátky strojírenství (první tovární stroje, vznik oboru, uplatnění v českých zemích).

2. Od kusové k sériové a hromadné výrobě.

3. Vědecká organizace práce ? racionalizace a taylorizace.

4. Od empirismu k vědeckému strojírenství.

5. Metrologie, technická normalizace, přesnost, úchylka, zmetkovitost, jakost.

6. Vzory k napodobení ? od modelu k odlitku a výkovku.

7. Vývoj obrábění kovových materiálů ? (druhy obrábění, obráběcích strojů, řezných materiálů).

8. Vývoj kovových materiálů a technologií ? kvalitní a nekvalitní oceli.

9. Vývoj spojování materiálů z kovu ? kování, pájení, nýtování, svařování.

10. Historie výuky strojnictví na českých středních a vysokých odborných školách.

11. Spolková činnost strojních inženýrů - jejich cechy, svazy a komory.

12. Přesná a jemná mechanika ? elitní obor strojních inženýrů.

13. Aplikace strojírenství do průmyslu ? letecký, automobilový, železniční, jaderný, biomedicína.

14. Technická literatura, vědecká komunikace v oboru.

15. Kuj železo, dokud je žhavé ? ukončení předmětu odbornou diskusí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3033306.html