Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Zaměření badatelské činnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH05 Z,ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Je technika vědním oborem? Charakteristika vědecké a technické disciplíny

2. Institucionalizace historie techniky a její vývoj.

3. Vědecká komunikace v historii techniky.

4. Metodologie technického a historického oboru.

5. Metodika historie techniky.

6. Jazyk historie techniky jako prostředek vyjádření vědeckého problému. Kondenzace výpovědi.

Vývoj vědecké a odborné terminologie.

7. Strategie rešerší, práce s prameny a s vědeckou literaturou.

8. Měřitelnost vědy ? impakt faktor a jeho následky.

9. Knihovní vyhledávací systémy a Eugen Garfield.

10. Jak číst a interpretovat speciální odborný text? Základní styly odborného textu.

11. Odkazový aparát vědecké práce a redakční zpracování odborného textu.

12. ISO 690 I. a II.

13. Publikační etika.

14. Předložení projektu disertační práce a zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3033206.html