Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vývoj vysokých technických škol, učených společností a vývoj vědeckých a technických institucí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH04 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vzdělávání technické inteligence před vznikem polytechnik.

2. Zrod technického školství v západní a střední Evropě.

3. Vznik pražské Stavovské inženýrské školy.

4. Ecole polytechnique Paris ? vzorová vysoká škola technická.

5. Vývoj pražské techniky v 19. století.

6. Vznik techniky v Brně (brněnská německá technika a pozdější VUT), Báňské akademie

v Příbrami a dalších vyšších technických škol.

7. Reálné školy, maturitní zkoušky, předpoklady ke studiu na technice a přijímací zkoušky.

Výchova nižších technických kádrů

8. ČVUT v Praze a Deutsche technische Hochschule in Prag v první polovině 20. století.

9. Proměny profilů absolventů ČVUT v Praze a změny jejich uplatnění.

10. Současný stav technického školství (školné, výuka, náročnost, připravenost pro praxi aj.).

11. Vznik a vývoj Učené společnosti, Královské české společnosti nauk, ČAVU, Spolku inženýrů

a architektů, České matice technické, ČSAV, AV ČR.

12. Zahraniční vědecké technické spolky, jejich vliv na utváření technického myšlení a vědění

a transfer poznatků v rámci Evropy.

13. ČVUT v Praze po roce 1945.

14. Prezentace a obhajoba seminární práce, zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3027606.html