Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historický vývoj techniky v českých zemích a v Československu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH03 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Proč podporovat techniku? Charakteristika vědecké discipliny ? historie techniky. Úvod do oboru

historie techniky.

2. Protoindustrializace, industrializace a její instituce v technických oborech v českých zemích a v

Československu. Vývoj pojmů, technická podstata a zařazení první a druhé průmyslové revoluce.

3. Jak pomáhá vzdělání a věda technické a industriální dynamice v 19. století. Terminus technicus -

jazyk české techniky: zrod odborné české terminologie. (technické časopisy, technické

encyklopedie, počátky české technické odborné práce a Česká matice technická).

4. Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách a její vliv na rozmach technické činnosti.Technické

spolky, jejich vývoj a vliv na industrializaci českých zemí a Československa

5. Politika v českých zemích a v Československu a její vliv na vývoj technických oborů.

6. Technická podstata komunikačních systémů a jejich význam v rámci industrializace (doprava a

sdělovací technika).

7. Tradiční technické obory v českých zemích ? sklářství, hornictví, hutnictví, železářství, aj. a jejich

vliv na ekonomický rozvoj.

8. Technické novinky v textilnictví a potravinářství (agroobory, lihovarnictví, pivovarnictví,

cukrovarnictví), technika a výroba v kovoprůmyslu, uhelném a chemickém průmyslu a

plynárenství.

9. Strojírenství a elektrotechnika v českém prostředí v komparaci s vývojem ve světě.

10. Technická podstata urbanizace českých měst (vodohospodářství, kanalizace, vznik průmyslových

zón ve městech aj.)

11. Vybraní technici a podnikatelé v technických oborech. Formování podnikatelů technických oborů.

(např. Škoda, L&K, Křižík, Kolben, Kavalier, Baťa, Walter aj.)

12. Obyvatelstvo českých zemí a Československa ? nová a moderní technická povolání a sociální

systém.

13. Výzkum v technice a mezinárodní spolupráce.

14. Presentace seminární práce a zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2919306.html