Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technické projevy každodennosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH02 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vliv techniky na rozvoj evropské a české společnosti od konce 18. století do konce 20. století.

Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.

2. Institucionalizace technických oborů a jejich napojení na vědecká a technická centra ? škola

věc soukromá i veřejná ? formování nových oborů pro praxi.

3. Průmyslové výstavy na pomoc uplatnění technickým novinkám (od gobelínu k fonografu).

4. Plynofikace a nové spotřebiče (výroba tepla a ohřívače vody, technologické účely- pro

hutnictví a strojírenství, sklářský a keramický průmysl, stavebnictví a chemický průmysl,

sporáky, osvětlování, pohon v dopravě aj.).

5. Síla silných a slabých proudů v praxi (experimenty s elektřinou, technická obslužnost ?

telegraf, telefon, rozhlas, osvětlování, uplatnění stejnosměrného a střídavého proudu) ?

postupující technizace společnosti.

6. Elektrifikace (stavby elektráren a tzv. všeužitečných podniků) a její legislativa, normalizace a

standardizace, vliv Elektrotechnického svazu československého na myšlení a konání techniků

v počátcích samostatného Československa.

7. Elektrická domácnost ? užití přístrojů pro usnadnění denního života.

8. Motorizace a automatizace v životě lidí.

9. Hodnocení techniky a jejího vlivu na společnost: technika ? druhá příroda.

10. Od kybernetiky po biokybernetiku.

11. Technika pro volný čas - zábavní průmysl po roce 1945.

12. Technika pro obnovitelné zdroje.

13. Počítačové generace (www, internet, mobilní komunikace, elektromobily, aj.)

14. Prezentace seminární práce. Zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2919206.html