Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projevy industrializace námětem umění

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH08 Z 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Technika jako kuriosum ? stroje a přístroje v umění předindustriálního věku.

2. Otazníky umění v době průmyslové revoluce ? patří stroje a jejich vliv do ?vysokého? umění?

3. Romantismus a jeho teoretici.

4. Architektura průmyslové epochy ? od litiny k předpjatému betonu aneb od zámeckých

skleníků ke Crystal Palace a odtud k Augustu Perretovi.

5. Plenérová malba jako skrytý důsledek industrializace.

6. Zvyšování mobility obyvatel průmyslových zemí v dobové ikonografii.

7. Umění stavby lodí od kogy po Turbinii ve vyobrazeních od pečetí k filmu a fotografii.

8. Železnice jako fenomén, utvářející krajinu impresionistů.

9. Aerostaty, vzducholodě a jiné létající aparáty a jejich role v dobových zobrazeních.

10. Vývoj fotografie a její vliv na ostatní výtvarné projevy.

11. Umělé osvětlení, jeho sociální důsledky a způsoby, jak se s ním vypořádat v obraze

domácnosti, kavárny, baru, cirkusu i krajiny.

12. Divoký nástup moderny ? fauvisté a jejich barevný svět.

13. Od rozbití prostoru k imitaci rychlosti a zvuku kulometu ? kubismus a futurismus.

14. Technická civilizace pohledem z předměstí ? naivní umění.

15. Prezentace seminární práce a odborná rozprava.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2919106.html