Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Historiografie vývoje vědy a techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DH01 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historiografie jako obor historického bádání. Její vymezení v evropském a českém kontextu.

2. Historiografie vědy a techniky, hlavní směry v metodologickém uvažování oboru.

3. Vznik evropských vědeckých institucí a jejich odborná produkce s ohledem na vědu

a techniku.

4. Encyklopedisté a jejich vliv na utváření vědeckého a technického povědomí v českých

zemích.

5. Vznik vědeckých škol.

6. Vznik odborné vědecké a technické terminologie v českých zemích.

7. Pozitivismus a strukturalismus v historiografii pro vědu a techniku ve světovém kontextu.

8. Bedřich Mendl a první badatelé hospodářských a technických dějin mezi dvěma světovými

válkami.

9. Marxismus v historii vědy a techniky.

10. Škola Analles a změna pojetí nazírání na historii vědy a techniky.

11. Mezinárodní kongresy historie vědy a techniky a světové a české instituce oboru.

12. Velká evropská centra historie vědy a techniky a jejich odborná produkce.

13. Současná historiografie vědy a techniky v českých zemích. Archivnictví a knihovnictví pro

historii techniky.

14. Prezentace a obhajoba seminární práce, zkouška.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2919006.html