Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-KSA ZK 2 13KP česky
Vztahy:
Předmět BIK-KSA nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět FI-KSA (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy sociální a kulturní antropologie jako vědecké disciplíny, zabývající se rozmanitostí světa - na příkladech z antropologických výzkumů z naší i „exotičtějších kultur“ (témata: příbuzenství, náboženství, sociální vyloučení, migrace, globalizace, hudba, materiální kultura, jazyk, zdraví, dějiny, smrt, atd...).

Kurz tak představuje zajímavou alternativu k ostatním humanitním vědám, vyučovaných na FITu.

Požadavky:

Bez přeběžných požadavků.

Osnova přednášek:

Témata:

Antropologie jako vědní disciplína; Metody výzkumu; Sociální život věcí; Rodina v antropologii; Hudební antropologie; Etnicita, nacionalismus, migrace; Kultura a jazyk; Historická antropologie; Medicínská antropologie; Antropologie náboženství; Etika; Aplikovaná antropologie; Tělo a tělesnost v antropologii; Mezidruhová antropologie.

V každém semestru se trochu liší pořadí a variace probíraných témat.

Osnova cvičení:

This course is presented in Czech.

Cíle studia:

Protože jde o humanitní a volitelný předmět, přednášky budou koncipovány především tak, aby studentům -ne-antropologům nabídly rozšíření rozhledu prostřednictvím oboru využitelném v praxi i mimo oblast humanitních věd, díky multikulturnímu charakteru dnešního světa (práce v mezinárodních společnostech, cestování).

Studijní materiály:

Seznam doporučené četby je vyvěšen na moodle.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-KSA/

Předmět má sobotní výuku.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-KSA/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836106.html