Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inženýrská statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XNIS Z,ZK 5 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky základních statistických metod. U základních statistických metod jde o metody popisné statistiky jednorozměrných a dvourozměrných statistických souborů (regresní a korelační analýza párová, vícenásobná). Student se také dostává k pravděpodobnostním rozdělením jako modelům pro empirické rozdělení. To pak vyúsťuje v porovnání při aproximaci a vyrovnání. Dále navazují kapitoly z matematické statistiky jako náhodný výběr a výběrová rozdělení, statistický odhad (bodový a intervalový), ověřování statistických hypotéz a analýza rozptylu. Ke konci kurzu se student seznámí s ekonomickou statistikou, což se týká oblastí indexní analýzy, časových řad.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky inženýrské statistiky. Seznámí studenta s ověřováním statistických hypotéz, výpočtu pravděpodobnosti a procvičí práci se statistickými tabulkami.

Studijní materiály:

Kožíšek, J.: Statistika, VČVUT, Praha 2005 Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002 Blatná, D.: Metody statistické analýzy, BIVŠ, Praha 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827806.html