Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektování systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NPS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Absolventi tohoto kurzu budou seznámeni se systémovými vlastnostmi organizace (mj. základními pojmy jako synergie, řád, chaos, emergence) a procesem systémového řešení problémů. Obsahem kurzu jsou také systémové metodologie, včetně Checklandovy metodologie měkkých systémů. Absolventi se naučí mj. používat modelové zobrazení a softwary pro řízení projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi budou kompetentní k aplikování architektury socioekonomických systémů a modelování systémových procesů s využitím systémové dynamiky (a jejich základních principů, příčinných smyček, na základě modelových příkladů pro řešení problémů a software pro modelování dynamických ekonomických systémů). Budou schopni je využít pro řešení konkrétních problémových situací v ekonomických systémech.

Studijní materiály:

Vytlačil, D.: Systémová analýza a syntéza, ČVUT, 2007.

Řepa, V.: Podnikové procesy, Grada, 2007.

Doporučená:

Sterman J., D.: Business Dynamics ? System Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827206.html