Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy procesního inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZPI KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu seznámí se základy procesního inženýrství. Studenti získají nutné základy pro pochopení formálních principů procesního modelování a naučí se základy běžných notací (UML, BPMN, BORM). Těžiště předmětu spočívá v osvojení a trénování praktické dovednosti formalizace a modelování business procesů s použitím moderních CASE nástrojů. Pozornost je věnována významu procesního inženýrství pro vývoj informačních systémů a též v celkovém kontextu informační a business strategie podniku.

Požadavky:

V předmětu nejsou stanoveny žádné prerekvizity, nicméně výhodou je základní znalost konečných automatů, Petriho sítí, UML a základů softwarového inženýrství.

Osnova přednášek:

1. Úvod do procesního modelování, terminologie, význam procesního modelování. Formální základy procesního modelování: Konečné automaty, Petriho sítě.

2. Implementační modelování procesů v UML.

3. Business procesní modelování: metoda BORM

4. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

5. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

6. Procesní inženýrství v softwarovém inženýrství. Informační a business strategie podniku.

Osnova cvičení:

1. Informace o předmětu a projektu. Procvičování základních dovedností formalizace procesů.

2. Konečné automaty, Petriho sítě.

3. Implementační modelování procesů v UML.

4. Implementační modelování procesů v UML.

5. Business procesní modelování: metoda BORM

6. Business procesní modelování: metoda BORM

7. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

8. Business procesní modelování a implementační modelování: základy notace BPMN

9. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

10. Business procesní modelování a implementační modelování: pokročilé konstrukty BPMN

11. Práce na projektech a konzultace.

12. Práce na projektech a konzultace.

13. Odevzdávání projektů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je:

- Pochopení formálních základů procesního modelování.

- Zvládnutí notací UML dynamických diagramů, základů BPMN a BORM.

- Osvojení a trénování dovednosti formalizace a modelování procesů.

- Pochopení významu procesního inženýrství pro vývoj informačních systémů a celkový kontext informační a business strategie podniku.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZPI/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Modelování ekonomických procesů.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ZPI/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2532806.html